Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

HỌC CHY HUY TRUONG TAI HÀ NỘI

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
Căn cứ Luật 38/2009/QH12, các Nghị định, Thông tư quy định: Các cá nhân tham gia hoạt động XD về QLDA, Giám sát, Định giá, Đấu thầu, Chỉ huy trưởng, Thí nghiệm kiểm định, Quản lý phòng thí nghiệm XD... phải học bồi dưỡng để có chứng nhận, chứng chỉ nghiệp vụ thì chữ ký vào văn bản nghiệm thu thanh toán với có hiệu lực pháp luật.
Trung tâm Đào tạo RDC được Bộ XD, Bộ KHĐT công nhận đạt chuẩn và giao chức năng đào tạo, cấp Chứng chỉ, Chứng nhận các nghiệp vụ xây dựng, Đấu thầu cho cán bộ của các tổ chức, cá nhân (kể cả nước ngoài đang hành nghề tại VN) và Chứng chỉ, Chứng nhận có hiệu lực trên toàn quốc (xem http://moc.gov.vn – Mục ”Cơ sở đào tạo” của Bộ XD và http://muasamcong.mpi.gov.vn – ”Danh sách các cơ sở đào tạo” của Bộ KHĐT hoặc website của Trung tâm RDC http://rdc.vn ). Trung tâm RDC đã báo cáo với Sở XD quyết định tổ chức các khóa bồi dưỡng như sau:

STT Khóa học nghiệp vụ Thời lượng Khai giảng Học phí
1 Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
(Khóa học mới theo TT 23/2010/TT-BKH) 3 ngày Ngày 08/08/2011 900.000đ/ 1 học viên
2 Nghiệp vụ định giá xây dựng 5 ngày 1.500.000đ/ 1 học viên
3 Nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng 5 ngày 1.300.000đ/ 1 học viên
4 Nghiệp vụ đấu thầu 3 ngày 800.000đ/ 1 học viên
5 Giám sát thi công xây dựng công trình 10 ngày 1.700.000đ/ 1 học viên
6 Chỉ huy trưởng công trường xây dựng 3 ngày 900.000đ/ 1 học viên
7 Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng 3 ngày 1.300.000đ/ 1 học viên
8 Đo bóc khối lượng và lập dự toán 3 ngày 800.000đ/ 1 học viên
9 Nghiệm thu, hoàn công thanh quyết toán vốn đầu tư XDCT 3 ngày 800.000đ/ 1 học viên
(Học phí trên bao gồm: giáo trình, đĩa CD tài liệu học tập và các chi phí phục vụ khác…)
1. Địa điểm: Trường Đảng Lê Hồng Phong – 220 đường Láng, Q. Đống Đa , TP. Hà Nội
2. Thời gian: Sáng 8h ÷ 11h Chiều 13h30 ÷ 17h.
3. Thủ tục nhập học: Đăng ký qua điện thoại, Email, Website: http://rdc.vn và Fax “Danh sách học viên tham gia khoá học” trước giờ khai giảng. Học viên tới khai giảng mang theo 03 ảnh 4x6, chứng minh photo, riêng Định giá & TVGS mang theo bản photo bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đối với mỗi nghiệp vụ.
4. Thanh toán học phí: Theo từng khóa học, thu tiền tại lớp trước khi khai giảng hoặc chuyển tiền trước về tài khoản: Công ty CP đào tạo tư vấn xây dựng RDC:14021998346967 tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
5. Đối tượng : Chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, tư vấn đánh giá dự án, và các cá nhân khác có nhu cầu…
6. Giảng viên của RDC là các chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm thực tế QLTC xây dựng:
TS.Trương Xuân Khiêm - Cục Giám định Nhà nước – Bộ XD (Giải đáp câu hỏi về XD: 0903254774).
CVC. Nguyễn Đức Hùng – Vụ Hoạt động Xây dựng - Bộ XD
CVCC. Chu Quốc Khánh- Ng.Trưởng phòng Giá-Thể chế-Đấu Thầu, Cục Quản lý XD
THS.Phạm Đại Hải - Viện kinh tế xây dựng – Bộ XD.
Và nhiều giảng viên khác là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của nhiều Bộ ngành và là GS, TS từ các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học lớn.
7. Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC- http://rdc.vn.
Địa chỉ: B11 tòa nhà đa năng 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (043.6658070 - 0466752563 Fax : (043)6658070
Hotline : 0983.853.727 (Mr:Minh-Tổ chức lớp) hoặc : 0989.873.157 ( Ms:Nguyệt –P.Đào tạo)
Email: rdc.96dinhcong@gmail.com hoặc rdc.info68@gmail.com
( Ghi chú: Chương trình đào tạo số 1 kính đề nghị các Sở, UBND các cấp, ban QLDA cử cán bộ đi học)

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

HỌC CHY HUY TRUONG TAI HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC
Số: 227 /2011/RDC-ĐT
(V/v: Bồi dưỡng nghiệp vụ XD và phổ biến chính sách mới về XD, đấu thầu ngày 22/07/2011 tại TP.Hải Phòng).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
( Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, đấu thầu theo các Chính sách mới của Chính phủ)
- Căn cứ Luật 38/2009/QH12, các Nghị định, Thông tư quy định: Các cá nhân tham gia hoạt động XD về QLDA, Giám sát, Định giá, Đấu thầu, Chỉ huy trưởng, Thí nghiệm kiểm định, Quản lý phòng thí nghiệm XD... phải học bồi dưỡng để có chứng nhận, chứng chỉ nghiệp vụ thì chữ ký vào văn bản nghiệm thu thanh toán với có hiệu lực pháp luật.
Trung tâm Đào tạo RDC được Bộ XD, Bộ KHĐT công nhận đạt chuẩn và giao chức năng đào tạo, cấp Chứng chỉ, Chứng nhận các nghiệp vụ xây dựng, Đấu thầu cho cán bộ của các tổ chức, cá nhân (kể cả nước ngoài đang hành nghề tại VN) và Chứng chỉ, Chứng nhận có hiệu lực trên toàn quốc (xem http://moc.gov.vn – Mục ”Cơ sở đào tạo” của Bộ XD và http://muasamcong.mpi.gov.vn – ”Danh sách các cơ sở đào tạo” của Bộ KHĐT hoặc website của Trung tâm RDC http://rdc.vn ). Trung tâm RDC đã báo cáo với Sở XD quyết định tổ chức các khóa bồi dưỡng như sau:
TT Nghiệp vụ bồi dưỡng Kinh phí
(triệu/hv) Thời gian học
1 Giám sát thi công xây dựng công trình; (cấp Chứng Nhận 3 lĩnh vực: XD DD&HTKT; giao thông, thủy lợi +thủy điện); ( Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009). 1,9 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 10 ngày)
2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ( Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009) 1,25 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 5 ngày)
3 Giám đốc tư vấn quản lý dự án; (Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009). 1,35 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 5 ngày)
4 Đấu thầu cơ bản; ( Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) 0,9 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 6 ngày)
5 Đấu thầu nâng cao; (Đối tượng đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo qui định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) 1,3 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 3ngày)
6 Chỉ huy trưởng công trường; (Quyết định số 586/QĐ-BXD ngày 18/4/2007 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng) 1,0 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 3 ngày)
7 Định giá xây dựng; (Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng). 1,5 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 8 ngày)
8 Lập dự toán và đo bóc khối lượng (Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; QD788/QD-BXD ngày 26/8/2010 hướng dẫn đo bóc khối lượng XDCT) 0,8 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 3 ngày)
9 Quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng, trượt giá, khối lượng phát sinh, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT; (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 1,5 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 3 ngày)
10 Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; ***(Mới: Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011) 1,0 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 3 ngày)
11 Đánh giá dự án đầu tư; (cấp Chứng chỉ cho tổ chức, cá nhân thực hiện các lĩnh vực: XD DD&HTKT; giao thông, thủy lợi +thủy điện theo Nghị đinh 113/2010/NĐ-CP, Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010) 0,9 tr Khai giảng: 22/07/2011
(học 3 ngày)
(Học phí trên bao gồm: giáo trình, đĩa CD tài liệu học tập và các chi phí phục vụ khác…)

1. Địa điểm: Trường Chính Trị Tô Hiệu - 284 Lạch Tray- Ngô Quyền- TP Hải Phòng
2. Thời gian: Sáng 8h ÷ 11h Chiều 13h30 ÷ 17h.
3. Thủ tục nhập học: Đăng ký qua điện thoại, Email, Website: http://rdc.vn và Fax “Danh sách học viên tham gia khoá học” trước giờ khai giảng. Học viên tới khai giảng mang theo 03 ảnh 3x4, chứng minh photo, riêng Định giá và Tư vấn giám sát mang theo bản photo bằng tốt nghiệp có công chứng từ trung cấp trở lên đối với mỗi nghiệp vụ.
4. Thanh toán học phí: Theo từng khóa học, thu tiền tại lớp trước khi khai giảng hoặc chuyển tiền trước về tài khoản: Công ty CP đào tạo tư vấn xây dựng RDC:14021998346967 tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
5. Đối tượng : Chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, tư vấn đánh giá dự án, và các cá nhân khác có nhu cầu…
6. Giảng viên của RDC là các chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm thực tế QLTC xây dựng:
• TS.Trương Xuân Khiêm - Cục Giám định Nhà nước – Bộ XD (Giải đáp mọi thắc mắc: 0903254774).
• CVC. Nguyễn Đức Hùng – Vụ Hoạt động Xây dựng - Bộ XD
• CVCC. Chu Quốc Khánh- Ng.Trưởng phòng Giá-Thể chế-Đấu Thầu, Cục Quản lý XD
• THS.Phạm Đại Hải - Viện kinh tế xây dựng – Bộ XD.
• Và nhiều giảng viên khác là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của nhiều Bộ ngành và là GS, TS từ các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học lớn.
7. Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC- http://rdc.vn.
Địa chỉ: B11 tòa nhà đa năng 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (043.6658070 - 0466752563 Fax : (043)6658070
DĐ: 0983.853.727 (Mr:Minh-Trưởng ban tổ chức); DĐ: 0989.873.157 ( Ms Nguyệt –P.Đào tạo)
Email: rdc.96dinhcong@gmail.com hoặc rdc.info68@gmail.com
( Sau khóa học trung tâm sẽ gửi chứng chỉ, chứng nhận về cho các doanh nghiệp, cá nhân theo thư chuyển phát nhanh có bảo đảm của bưu điện trong thời gian sớm nhất)

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH CHỨC DANH NGHIỆP VỤ SỐ ĐIỆN THOẠIĐại diện cơ quan,đơn vị đăng ký học
(Ký tên,đóng dấu)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ XD, Bộ KHĐT; (đã ký)
- Sở XD, Trường ĐH;
- TS. Trương Xuân Khiêm - Bộ XD;
- Trung tâm ĐT - BộXD; TS.Hồ Lam Hồng
- Các Phòng, Ban;
- Lưu VP.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

HỌC CHỶ HUY TRƯỞNG TẠI VĨNH PHÚC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC
Số: 78/2011/RDC-ĐT
(V/v: Bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến chính sách mới về Xây dựng, tháng 7/2011 tại Vĩnh Phúc).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
( Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, đấu thầu theo các Chính sách mới của Chính phủ)
Trung Tâm Đào Tạo RDC là đơn vị đào tạo được Bộ xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư giao chức năng đào tạo và cấp Chứng chỉ, Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ trong nhiều lĩnh vực cho các cán bộ doanh nghiệp và cơ quan trên toàn quốc.
Thông tin về Trung tâm xin xem trên Webside của Bộ xây dựng và Bộ Kế hoạch & Đầu Tư.
http://moc.gov.vn - Mục các cơ sở đào tạo; http://www.rdc.vn Trung tâm RDC
http://muasamcong.mpi.gov.vn - Danh sách các Trung tâm đào tạo.
Căn cứ hướng dẫn của Bộ xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ tài chính, Trung tâm đào tạo RDC mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng vào thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể như sau:
TT Nghiệp vụ bồi dưỡng Kinh phí
(triệu/hv) Thời gian học
1 Giám sát thi công xây dựng công trình; (cấp Chứng Nhận 3 lĩnh vực: XD DD&HTKT; giao thông, thủy lợi +thủy điện); ( Nghị đinh 12/CP/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009) 1,7tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 10 ngày)
2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; ( Nghị đinh 12/CP/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009) 1,3tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 5 ngày)
3 Giám đốc tư vấn quản lý dự án; (Nghị đinh 12/CP/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009) 1,4tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 5 ngày)
4 Đấu thầu cơ bản; (Theo qui định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) 0,8tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 6 ngày)
5 Đấu thầu nâng cao; (Đối tượng đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo qui định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) 1,2tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 3ngày)
6 Chỉ huy trưởng công trường; (Quyết định số 586/QĐ-BXD ngày 18/4/2007 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng) 1,0tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 3 ngày)
7 Định giá xây dựng; (Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng) 1,5tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 8 ngày)
8 Lập dự toán và đo bóc khối lượng (Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; QD788/QD-BXD ngày 26/8/2010 hướng dẫn đo bóc khối lượng XDCT) 1,0tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 3 ngày)
9 Quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng, trượt giá, khối lượng phát sinh, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT; (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 1,5tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 3 ngày)
10 Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; ***(Mới: Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011) 1,0tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 3 ngày)
11 Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực; ***(Mới: Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011) 1,0tr Khai giảng: 01/07/2011
(học 3 ngày)
12 Trắc địa công trình (TT32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 về trắc đạc CT Giảng dạy chi tiết phần lý thuyết + thực hành trong XD CT) 2,0tr Khai giảng 01/07/2011
(học 3 ngày)
1. Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc- số 3 Hai Bà Trưng, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên
2. Thời gian: Học liên tục vào các ngày thứ 6, thứ 7 & CN hàng tuần.
3. Thủ tục nhập học: Đăng ký qua điện thoại, Email và Fax danh sách học viên tham gia khoá học trước giờ khai giảng. Học viên tới khai giảng mang theo 03 ảnh 3x4, chứng minh photo, riêng Định giá và Tư vấn giám sát mang theo bản photo bằng tốt nghiệp có công chứng từ trung cấp trở lên đối với mỗi nghiệp vụ.
4. Thanh toán học phí: Theo từng khóa học, thu tiền tại lớp trước khi khai giảng hoặc chuyển tiền trước về tài khoản: Công ty CP đào tạo tư vấn xây dựng RDC:14021998346967 tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
5. Trung Tâm Đào Tạo RDC nhận đào tạo theo Hợp đồng cho các đơn vị có nhu cầu đào tạo về các lĩnh vực nêu trên.( số lượng trên 20 người)
6. Danh sách giảng viên thường xuyên phụ trách giảng dạy:
• TS.Trương Xuân Khiêm - Cục Giám định Nhà nước – Bộ XD.
• CVC. Nguyễn Đức Hùng – Vụ Hoạt động Xây dựng-Bộ XD
• CVCC. Chu Quốc Khánh- Ng.Trưởng phòng Giá-Thể chế-Đấu Thầu, Cục QLXD
• THS.Phạm Đại Hải - Viện kinh tế xây dựng – Bộ XD.
• Và một số giảng viên liên kết với các Trường Đại học
7. Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC:
Địa chỉ: B11 tòa nhà đa năng 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (043.6658070 - 0466752563 Fax : (043)6658070
Mobile: Trương Văn Minh 0979.500.787 (Trưởng ban tổ chức )
Mobile: Lê Thị Nguyệt 0989.873.157 ( Phòng đào tạo)
Email: rdc.96dinhcong@gmail.com hoặc rdc.truongvanminh@yahoo.com
( Sau khóa tập huấn trung tâm sẽ gửi chứng chỉ, chứng nhận về cho các doanh nghiệp, cá nhân theo thư chuyển phát nhanh của bưu điện trong thời gian sớm nhất)
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH CHỨC DANH NGHIỆP VỤ SỐ ĐIỆN THOẠIĐại diện cơ quan,đơn vị
(Ký tên,đóng dấu)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ XD, Sở XD, ĐHGTHN; (ĐÃ KÝ)
- TS. Trương Xuân Khiêm - GV,Bộ XD;
- Trung tâm ĐT - BộXD;
- Các Phòng, Ban; TS.Hồ Lam Hồng
- Lưu VP.

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO TƯ VẤN XÂY DỰNG RDC: Giới thiệu trung tâm

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO TƯ VẤN XÂY DỰNG RDC: Giới thiệu trung tâm: "TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC- CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐÀO TẠO TƯ VẤN XÂY DỰNG RDC Được thành lập từ tháng 04/2009, với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đã và..."

HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI THANH HÓA


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC
Số:   79 /2011/RDC-ĐT
(V/v: Bồi dưỡng nghiệp vụ XD và phổ biến chính sách mới về XD, đấu thầu  ngày 08/07/2011 tại TP.Thanh Hóa).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________

          Hà Nội, ngày 10  tháng 6   năm 2011


Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
( Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, đấu thầu theo các Chính sách mới của Chính phủ)
-    Căn cứ Luật 38/2009/QH12, các Nghị định, Thông tư quy định: Các cá nhân tham gia hoạt động XD về QLDA, Giám sát, Định giá, Đấu thầu, Chỉ huy trưởng, Thí nghiệm kiểm định, Quản lý phòng thí nghiệm XD... phải học bồi dưỡng để có chứng nhận, chứng chỉ  nghiệp vụ thì chữ ký vào văn bản nghiệm thu thanh toán với có hiệu lực pháp luật.
          Trung tâm Đào tạo RDC được Bộ XD, Bộ KHĐT công nhận đạt chuẩn và giao chức năng đào tạo, cấp Chứng chỉ, Chứng nhận các nghiệp vụ xây dựng, Đấu thầu cho cán bộ của các tổ chức, cá nhân (kể cả nước ngoài đang hành nghề tại VN) và Chứng chỉ, Chứng nhận có hiệu lực trên toàn quốc (xem http://moc.gov.vn – Mục ”Cơ sở đào tạo” của Bộ XD và http://muasamcong.mpi.gov.vnDanh sách các cơ sở đào tạo” của Bộ KHĐT hoặc website của Trung tâm RDC http://rdc.vn ). Trung tâm RDC đã báo cáo với Sở XD quyết định tổ chức các khóa bồi dưỡng như sau:
TT

Nghiệp vụ bồi dưỡng

Kinh phí

(triệu/hv)
Thời gian học
1

Giám sát thi công xây dựng công trình; (cấp Chứng Nhận 3 lĩnh vực: XD DD&HTKT; giao thông, thủy lợi +thủy điện); ( Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009).

1,7tr

Khai giảng: 08/07/2011
(học 10 ngày)
2

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  ( Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009)

1,3tr

Khai giảng: 08/07/2011
(học 5 ngày)
3

Giám đốc tư vấn quản lý dự án;  (Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009).

1,4tr

Khai giảng: 08/07/2011
(học 5 ngày)
4

Đấu thầu cơ bản; ( Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu)

0,8tr

Khai giảng: 08/07/2011
(học 6 ngày)
5

Đấu  thầu nâng cao; (Đối tượng đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo qui định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu)

1,2tr

Khai giảng: 08/07/2011
(học 3ngày)
6

Chỉ huy trưởng  công trường;  (Quyết định số 586/QĐ-BXD ngày 18/4/2007 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng)

1,0tr

Khai giảng: 08/07/2011
(học 3 ngày)
7a
 Định giá xây dựng; (Thông tư số: 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng).

1,5tr
Khai giảng: 08/07/2011
(học 8  ngày)
7b
Định giá nâng cao; (Đối tượng đã có chứng chỉ  cơ bản theo qui định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng)
1,5tr
Khai giảng: 08/07/2011
(học 8  ngày)
8
Lập dự toán  và đo bóc khối lượng (Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010  về quản lý  chi phí  đầu tư xây dựng công trình; QD788/QD-BXD ngày 26/8/2010 hướng dẫn đo bóc khối lượng XDCT)
1,0tr
Khai giảng: 08/07/2011
(học 3 ngày)
9
Quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng, trượt giá, khối lượng phát sinh, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT;  (Theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
1,5tr
Khai giảng: 08/07/2011
(học 3 ngày)
10
Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;  ***(Mới: Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011)
1,0tr
Khai giảng: 08/07/2011
(học 3 ngày)
11
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình XD;  ***(Mới: Theo Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011)
1,0tr
Khai giảng: 08/07/2011
(học 3 ngày)
12
Trắc địa công trình (TT32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 về trắc đạc CT  Giảng dạy chi tiết phần lý thuyết + thực hành  trong  XD CT)
2,0tr
Khai giảng 08/07/2011
(học 3 ngày)
1. Địa điểm: Nhà khách 25B  Thanh Hóa – 133 Quang Trung,  P.Ngọc Trạo,  TP.Thanh Hóa
2. Thời gian: Học liên tục vào các ngày thứ 6, thứ 7 & CN hàng tuần. (Buổi  sáng+  buổi  chiều)
3. Thủ tục nhập học: Đăng ký qua điện thoại, Email, Website: http://rdc.vn  và Fax “Danh sách học viên tham gia khoá học” trước giờ khai giảng. Học viên tới khai giảng mang theo 03 ảnh 3x4, chứng minh photo, riêng Định giá và Tư vấn giám sát mang theo bản photo bằng tốt nghiệp có công chứng từ trung cấp trở lên đối với mỗi nghiệp vụ.
4. Thanh toán học phí:  Theo từng khóa học, thu tiền tại lớp trước khi khai giảng hoặc chuyển tiền trước về tài khoản: Công ty CP đào tạo tư vấn xây dựng RDC:14021998346967 tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
5. Trung tâm Đào tạo RDC nhận đào tạo theo Hợp đồng cho các đơn vị có nhu cầu đào tạo về các lĩnh vực nêu trên, với số lượng trên 20 người.
6. Giảng viên của RDC là các chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm thực tế QLTC xây dựng:
·      TS.Trương Xuân Khiêm - Cục Giám định Nhà nước – Bộ XD (Giải đáp mọi thắc mắc: 0903254774).
·      CVC. Nguyễn Đức Hùng – Vụ Hoạt động Xây dựng - Bộ XD
·      CVCC. Chu Quốc Khánh- Ng.Trưởng phòng Giá-Thể chế-Đấu Thầu, Cục Quản lý XD
·      THS.Phạm Đại Hải -  Viện kinh tế xây dựng – Bộ XD.
·      Và nhiều giảng viên khác là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của nhiều Bộ ngành và là GS, TS từ các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học lớn.
7. Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM  ĐÀO TẠO RDC-  http://rdc.vn.
     Địa chỉ: B11 tòa nhà đa năng 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.
                     Tel: (043.6658070   - 0466752563               Fax : (043)6658070
       DĐ: 0983.853.727  (Mr:Minh-Trưởng ban tổ chức); DĐ: 0989.873.157 ( Ms Nguyệt –P.Đào tạo)
                              Email: rdc.96dinhcong@gmail.com hoặc rdc.info68@gmail.com
( Sau khóa tập huấn trung tâm sẽ gửi chứng chỉ, chứng nhận về cho các doanh nghiệp, cá nhân theo thư chuyển phát nhanh có bảo đảm của bưu điện trong thời gian sớm nhất)
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

CHỨC DANH

NGHIỆP VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                        Đại diện cơ quan,đơn vị đăng ký học

                                                                                                                                                       (Ký tên,đóng dấu)                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nơi nhận:

-  Như trên;                                                                                                                         
-  Bộ XD, Bộ KHĐT;                                                                                                                  
-  Sở XD, Trường ĐH;                                                                                                         
- TS. Trương Xuân Khiêm - Bộ XD;
- Trung tâm ĐT - BộXD;                                                                                             TS.Hồ Lam Hồng
- Các Phòng, Ban;
- Lưu VP.